logo

Trükifailid

vari
lill
lill

Nõuded trükifailidele

 1. COMPOSITE pdf.
 2. Värvid peavad olema CMYK.
 3. Jälgida, et spot oleks failis ainult siis, kui see peabki seal olema.
 4. Fail vastab PDF/X:1-a (2001) standardile.
 5. Värviprofiilidest sobib nt ISO Coated v2 (kaetud paber) või ISO Uncoated (katmata paber).
 6. Puhas formaat peab olema failis lehekülje keskel.
 7. Failis peab olema igas servas võrdne trükivaru (bleed) 3-5mm.
 8. Lõikemärke (ega muid märke või nt värviriba) pole vaja lisada.
 9. Üleliigset tausta pole lisada vaja - faili “koguformaat” peaks olema puhas formaat + bleed Nt A4-blankett koos 3mm bleediga peaks olema kokku 216x303mm.
 10. Voltimise jaoks võib märgid lisada, aga need peavad olema puhtast formaadist väljas.
 11. Erilahenduse puhul on soovitatav makett.
 12. Must värv peaks olema OVERPRINDIGA (kui ei ole, tehakse trükiettevalmistuse käigus automaatselt).
 13. Musta värvi elemendid, mis ei pea olema overpindiga, võivad olla nt värvikoodiga 1-1-1-100
 14. Suurema musta pinna puhul võib kasutada nt värvikoodi 40-30-30-100.
 15. Must tekst peab olema 100K (eriti soovitatav on seda kontrollida peale RGB-st CMYK-i keeramist).
 16. Kõik fondid peavad olema failiga kaasas või siis on tekst tehtud kurvideks (outline).
 17. Piltide resolutsioon - 300dpi.
 18. Värvide trükieelseks kontrolliks sobib kõige paremini digiproof.
 19. Stantsijoonis peab olema läbi SPOTi - tera on PUNANE ja nuut ROHELINE (ei pea olema katkendjoon). Kogu stantsijoonisele peab olema määratud OVERPRINT.
 20. Stantsijoonis peab olema vektoris, mitte pildina.
 21. Kindlasti jälgida stantsi puhul bleedi olemasolu.
 22. Faili nimes peaks kajastuma kliendi ja/või töö nimi, formaat ning bleedi suurus (või selle puudumine) Nt Firma-nimi-blankett-210x297mm-bleed3mm.pdf Või Firma-nimi-blankett-210x297mm-nobleed.pdf.
 23. Kui trükises on mitu lehekülge, siis peaks iga lehekülg olema eraldi.
 24. Leheküljed peavad olema õiges järjekorras.
 25. Erandina võivad koos olla kaaned.
 26. Klamberköite puhul tuleb arvestada lehekülgede nihkumisega (creep) - keskmised leheküljed on kitsamad. See, kui palju täpselt, sõltub konkreetsest paberist ja lehekülgede arvust.
 27. Liimköite puhul tuleb arvestada, et lehekülgede siseserv pole täies ulatuses nähtav/loetav.
 28. Liimköite puhul tuleb arvestada ka trükise seljaga ning vajadusel see eraldi kujundada. Selja paksus sõltub jällegi konkreetsest paberist ning lehekülgede arvust. Sellisel juhul võib esi- ja tagakaane ning selja failis kokku panna ühele leheküljele (ning lisada ka lõikemärgid, aga puhtast formaadist vähemalt 3mm kaugusele).
 29. Ümbrikul peab olema vähemalt ühes servas puhas ruum (trükimasina “haaramisruum”) 10mm.
 30. Kõvakaanelise trükise kaante väliskülg vajab tavapärasest rohkem bleedi (keeratakse ümber kartongi serva siseküljele), tavaliselt 17-30mm.